Thông Báo : Diễn đàn gksn.info hiện đã chính thức chuyển sang hoạt động tại địa chỉ mới giakiemsn.com. Các thành viên có thể truy cập vào địa chỉ http://giakiemsn.com để sử dụng diễn đàn. Mọi thành viên có nhiều hơn 1 bài viết trên diễn đàn cũ có thể sử dụng lại tài khoản của mình trên diễn đàn mới, với mật khẩu mặc định được reset lại là giakiemsn .

Mọi thắc mắc khác các bạn có thể gửi mail về địa chỉ giakiemsn@yahoo.com

Chân thành cám ơn
Ban kỹ thuật GKSN
forumvi.com